Výsledky

Posledné týždne sme trávili spracovávaním výsledkov vášho letného hlasovania. Zarátali sme každý hlas, ktorým ste prispeli osobne či online. Prečítali sme si a zaznamenali každý z vašich nápadov a názorov. Niektoré nás inšpirovali, iné prekvapili a nejedno prianie, hlavne tých najmladších participantov, nás dojalo až k slzám.

Ku dňu 22.12.2022 sme spracovali novú kapitolu úvodných informácií: Pohľady na Tatry

Postupne budeme zverejňovať získané informácie.

PRVÉ SPRACOVANÉ KAPITOLY:

UŽ ČOSKORO:

Aktivity, 
relax, šport

Jedlo, 
ubytovanie,
služby 

Mobilita
k zážitkom/
doprava

Bývanie pod štítmi

Ochrana prírody
a verejný priestor


Viac fotiek z prieskumu v našej galérii.

Partneri projektu:

Realized with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.