O nás

Projekt DOMA V TATRÁCH je prieskum názorov a nápadov návštevníkov a domácich obyvateľov na tému rozvoja Vysokých Tatier a podhoria.

Projekt je o vzájomnom rešpekte ľudí a prírody, ľudí medzi sebou (domácimi aj návštevníkmi Tatier), o rešpekte urbanizmu k územiu národného parku a architektúre. Je o Tatrách a o tom, že Tatry bez domácich a bez cestovného ruchu nemôžu fungovať. Je o tom, že Tatry nie sú len tatranské plesá, štíty, lanovky, zjazdovky a hotely.

Dopady cestovného ruchu v Tatrách je potrebné identifikovať a hľadať nové prístupy, ako ich zmierňovať tak, aby netrpela príroda, územie a ani domáci obyvatelia. Premyslený urbanizmus začleňuje prírodu priamo do ulíc a verejných priestranstiev a prináša rozvoj pre celé územie. Malé zásahy, častokrát prispievajú k riešeniu problémov, sceľujú územie, zlepšujú komunikačné trasy. Vzájomným prepojením obyvateľov a územia sa podporuje tvorba komunity a posilňuje sa väzba obyvateľov na lokalitu, v ktorej žijú, pracujú, ale aj tých, ktorí ju len navštevujú. Tatry patria všetkým, starajme sa o ne spoločne!

Počas leta sme pre Vás pripravili kreatívne aktivity pre zber údajov a oddychovú zónu, ktoré boli voľne prístupné na viacerých miestach vo verejnom priestranstve Vysokých Tatier. Hlasovat ste mohli aj online prostredníctvom tejto webstránky. Tieto aktivity slúžili ako nástroj na prieskum vašich názorov na momentálny stav Tatier. 

Výsledky tohto prieskumu budeme postupne zverejňovať a použité materiály budú súčasťou pripravovanej výstavy vo viacerých kultúrnych inštitúciách. 

Náš tím:

Majka Tkáčiková
Kurátorka a kreatívna riaditeľka projektu
majkatkacik.com

Juraj Chovaňák
Koordinátor anketového prieskumu
inspirio.sk

Monika Pufflerová
Grafická dizajnérka

Kontakt pre novinárov
0903 987 378

Partneri projektu:

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.